Rijkswaterstaat gunt STIPT renovatie en nieuwbouw tijdelijke verbinding Suurhoffbrug (A15)

Aannemersconsortium STIPT start namens Rijkswaterstaat op 1 juli 2019 met de renovatie en nieuwbouw van de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug. Deze brug ligt in de A15 bij de Maasvlakte Rotterdam en verbindt de oevers van het Hartelkanaal. STIPT is een combinatie van de bedrijven Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia. De werkzaamheden aan het project Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug zijn in 2021 klaar. Lees meer

Aankomst noordelijke dokdeur Maeslantkering

Op dinsdag 7 mei arriveerde de noordelijke dokdeur van de Maeslantkering bij Hollandia Services voor een algehele revisie (incl. aanverwante systemen). Medio augustus zal de deur weer functioneel zijn in de Nieuwe Waterweg. De deur heeft een afmeting van 11 x 25 x 2 meter en weegt 325 ton. Hollandia Services voert deze revisie uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Lees meer

Bezoek ons tijdens InfraTech in Ahoy

Hollandia Infra en Hollandia Services staan van 15 t/m 18 januari a.s. gezamenlijk op InfraTech in Ahoy. Het beursthema is Future Proof en daar vertellen we je graag alles over in onze stand. Meld je hier aan voor een gratis entreebewijs en bezoek onze stand in Hal 1, standummer 1.406. Lees meer

Gunning voor het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland definitief

De provincie Flevoland heeft dinsdag 29 mei de uitvoering van het programma Groot onderhoud bruggen en sluizen definitief gegund aan aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services. Tot en met maandag 28 mei jl. konden de andere inschrijvers bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, tijdens de zogenoemde Alcatel-termijn. Dit is niet gebeurd, waardoor de gunning nu definitief is. Lees meer

SHERPA MOS tijdens het winterseizoen

SHERPA MOS (de combinatie van Hollandia Services, CroonWolter&Dros en Arcadis die gezamenlijk het meerjarig onderhoud aan de Maeslant- en Hartelkering uitvoeren) heeft het eerste zomerseizoen succesvol afgerond en is na een geslaagde functioneringssluiting van de keringen het winterseizoen gestart. Tijdens het winterseizoen staan de keringen in actieve stand en gaan sluiten bij een waterstand van ca. 2,70m boven NAP, zoals bijvoorbeeld op 3 januari jl. het geval was. RWS heeft inmiddels een extra opdracht aan SH... Lees meer

Hollandia Services draagt haar steentje bij op Sint Maarten

Na de verwoesting op Sint Maarten door orkaan Irma heeft Hollandia Services samen met onderaannemer EPC in opdracht van The Simpson Bay Lagoon Authority in de week van 15 t/m 18 oktober een inspectie uitgevoerd op de hoofdconstructie en installaties van de Simpson Bay Bridge. Het was noodzakelijk de brug snel weer in bedrijf te krijgen zodat gestart kon worden met het bergen van diverse scheepswrakken. Hoofddoel van de inspectie was het in kaart brengen van alle schades voor het opstellen van een herstelplan... Lees meer

Gezamenlijk onderhoud aan beweegbare objecten Zuid-Holland

Hollandia Services gaat voor Rijkwaterstaat in Zuid-Holland beweegbare objecten onderhouden en renoveren. Dit doet zij samen met Arcadis en Croonwolter@dros. De drie bedrijven bundelen in ‘Sherpa Asset Management’ wederom hun complementaire kennis en ervaring. De samenwerkingsovereenkomst is op 7 juni 2017 door de drie partijen ondertekend. Van de twaalf bruggen en vier sluizen die zijn gelegen in het hoofdnetwerk voor scheepvaart en landverkeer zijn de meest bekende objecten de Van Brienenoordbrug, de Spijke... Lees meer

Onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat gunt onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland voorlopig aan Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia Services. Vandaag maakte Rijkswaterstaat bekend de voorlopige gunning van het prestatiegericht onderhoud en renovatie van beweegbare objecten Zuid-Nederland aan Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia Services te verstrekken. Het contract kent een looptijd van drie jaar met een optionele verlenging van twee jaar. Lees meer

Nieuwe straal- en verfhal, Hal 12!

Hollandia heeft de beschikking over een nieuwe straal- en verfhal, Hal 12! Deze nieuwe hal staat op de locatie in Krimpen aan de IJssel. Hollandia Structures heeft de constructie van de hal geproduceerd en Everest heeft de hal geplaatst, installaties geïnstalleerd en de dak- en gevelbedekking aangebracht. Deze nieuwe hal biedt ons nu de mogelijkheid om projecten van 60 meter lang en 20 meter breed te conserveren. Tevens kan de hal in 3 afzonderlijke delen worden ingedeeld. Lees meer

A27 Hagesteinsebrug: ondertekening overeenkomst

Op 7 december om 11.30 uur in Utrecht (Westraven) is de overeenkomst getekend tussen RWS-PPO en Hollandia Services B.V. voor het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen aan de Hagesteinsebrug in de A27. De heer S.P. Lubbers tekende namens Hollandia Services B.V. en de heer A.J.A. Ruijters namens Rijkswaterstaat-PPO (zie bijgevoegde foto’s). De werkzaamheden zijn voortvarend door Hollandia Services B.V. opgepakt en lopen volgens planning. Lees meer

Groot onderhoud Delflandse Buitensluis

In opdracht van Vialis voert Hollandia Services groot onderhoud uit aan de Delflandse Buitensluis; de sluis tussen de Prinses Julianaburg en de Galgkade. De sluisdeuren worden onderhouden en er wordt gecontroleerd of de sluis naar behoren werkt. Waar nodig worden zaken hersteld of onderdelen vervangen. De Delflandse Buitensluis wordt gebruikt door de pleziervaart om van de Nieuwe Waterweg de haven van Vlaardingen en verder het gebied in te varen. De sluis wordt bediend door de havenmeester van de gemeente Vl... Lees meer

Waterbouwdag 2016

Thema van de Waterbouwdag 2016 is ‘Hoog of Droog’, ofwel: kiezen we bij landaanwinning voor een grondophoging of het maken van een polder? En waarop is die keuze dan gebaseerd? De Waterbouwdag is inmiddels uitgegroeid tot een favoriete ontmoetingsplaats voor de Nederlandse en Vlaamse waterbouwers. Hollandia pakt de mogelijkheid om ons als bedrijf te profileren bij de opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders, kennisinstellingen en studenten. Er worden elk jaar op deze dag ongeveer 500 à 600 professionals verwacht. Lees meer

Succesvolle operatie in Weesp

Afgelopen weekend heeft Hollandia Services in een buitendienststelling van 52 uur met succes het eerste val van de spoorbruggen bij Weesp vervangen. Het tweede brugval staat op de planning om begin november vervangen te worden. Lees meer

E-inspectie Samual Beckett Bridge

De afdeling Services richt zich ook op het inspecteren van E-installaties. Ook 2016 zijn we weer tijdens het jaarlijks onderhoud van de Samuel Beckett Bridge aanwezig geweest om diverse Inspecties uit te voeren voor Dublin City Counsil. Een aantal punten die we in de E- inspectie mee nemen zijn: • Aardlek meting (verschilstroom/uitschakeltijd) • Isolatieweerstand meting (meggeren) • Net analyses tijdens brugdraai • Warmte meting • Visuele controle aangesloten componenten Lees meer

Maximabrug vervolg

De afdeling E&I van Hollandia Services zorgt voor de complete besturingsinstallatie van de Maximabrug in Alphen aan de Rijn. De afgelopen weken worden de accommodatie voorzieningen op locatie geplaatst en ingericht. Naast het inrichten van een accommodatie voorziening, zijn we ook begonnen met het inmeten, bestellen en aanbrengen van de bekabeling. De schakelkasten die inmiddels succesvol de FAT test hebben doorstaan, zijn begin juli naar locatie getransporteerd. Iedere schakelkast heeft een benaming (ka... Lees meer

Schadeherstel Hefbrug Boskoop

Op 28 juni 2015 heeft een schadevaring plaatsgevonden tegen de aanvaarbalk noordzijde van Hefbrug Boskoop. Gezien de ernst van calamiteit is aan Hollandia Services B.V. als contractuele werktuigbouwkundige onderhoudsaannemer van PZH (provincie Zuid-Holland) beweegbare kunstwerken, direct opdracht gegeven om de schade te inspecteren, een noodreparatie uit te voeren om de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Hefbrug te waarborgen. Lees meer

Opdracht voor groot onderhoud aan de Grote Merwedesluis te Gorinchem.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland gaat Hollandia Services het zogenaamde ‘groot onderhoud’ uitvoeren aan de Grote Merwedesluis in Gorinchem. Het groot onderhoud omvat de renovatie van 2 stalen bruggen, de sluiskolk en haar puntdeuren, drijvende steigers, de gehele elektrotechnische installatie en bijkomende civiele werkzaamheden. Hollandia Services is als hoofdaannemer verder verantwoordelijk voor de CE-markering van het gehele sluiscomplex. De werkzaamheden zullen begin 2016 aanvangen en naar verwac... Lees meer